AKVILO  
 

 

 

                                   

                                     Kontakt

                                    Akce

                                    Fotoalbum

                                    Video

                                    Kniha návštěv

                                   

                      skupina hostorického šermuvítej, kdož se zvědavostí přicházíš shlédnout několikero
písemností a obrázků našich
 

 

V dávných dobách,v časech osvícené vlády JM krále Václava zvaného     Havel,LP tisícíhodevítistéhodevadesátéhopátého rozhodla se skupina ritiéřů pro vády odejíti z korůhve jenž Černí ritieři zvala se.Korůhev novů založili a Akvilo nazvali.Zde řada ritiéřů v boji cvičí se a řada sličných dam je doprovází.Za ta léta řady bitev rozličných ,turnajů ,poutí i kejklů jiných účastnili se.Statečnost svou a umění předváděli nejen v zemích koruny České,ale i Polské,zemích Uherských,Rakousích,Sasku i Bavorsku.I prací filmařské zúčastnili se.Ať s mistry českými či krajů cizích.Někteří ritieři učili se u nejlepších mistrů šermu i mistra Petera zvaného Koza.Často rozličných kejklů pro malé panoše i slečny urozené pořádají ,jimž též možnosti výcviku a vystoupení rozličných nabízí jim.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        TOPlist 

                                       26.01.2009 13:20